C

Coördinator/directeur

Het directieteam bestaat uit de 2 directeurs, ondersteunend door de zorgcoördinator.  Zij komen wekelijks samen in het om de dagdagelijkse werking te overlopen.  Het directieteam is de sleutelfiguur tussen kinderen, begeleiders, ouders en externen.

Zij sturen het team aan, overleggen met mensen binnen en buiten de school en volgen de schoolwerking nauwgezet op. De directie ontwikkelt en bewaakt de schoolvisie samen met hun team. Ze volgen de ingewikkelde regelgeving en nieuwste evoluties binnen het onderwijslandschap op. En daarnaast zijn er ook heel wat praktische problemen op te lossen en administratieve taken te vervullen. De directie houdt een nauw contact met de buurt en is indien mogelijk aanwezig op buurtontmoetingen.

De deur van de directie aan het onthaal staat dagelijks voor je open vanaf 8.30 u. Ook via mail of telefonisch staan Mike en Fien voor je klaar:

mike.goudeseune@detandem.be of 0486 90 38 09. 

fien.wackenier@freinetcontext.be of 0468 13 15 19

Het kan praktisch zijn om een afspraak te maken.

Correspondentie

Als er gecorrespondeerd wordt met een andere klas worden groepsbrieven, vrije teksten, projectboeken en andere zaken uitgewisseld. Soms zijn er wederzijdse bezoeken, bijvoorbeeld met een klas uit Wallonië of Gent. Correspondentie is één van de manieren om de ‘klasmuren’ te doorbreken. Op deze manier komen nieuwe ervaringen de leefgroep binnen. We kunnen andere leefsituaties onderzoeken, onze ervaringen doorspelen …. Zo krijgt schrijven een reële en functionele betekenis.

Co-teaching

De begeleiders hebben op verschillende momenten de mogelijkheid om met twee voor de klas te staan. Dan worden de activiteiten samen gedragen of kan de groep ontdubbeld worden. Door deze samenwerking kan er enerzijds dieper ingegaan worden op de noden van elke leefgroep, anderzijds ook op de individuele noden van de kinderen.

Creativiteit

Leren is leuk en vrij creatief werken kan daar sterk tot bijdragen. Door kinderen de tijd, de ruimte en het nodige materiaal aan te bieden om zelf dingen uit te proberen, leren ze op natuurlijke wijze. Daarnaast bieden de begeleiders ook technieken en vaardigheden aan (in creakoffers, projecten, ateliers…) zodat kinderen nieuwe mogelijkheden ervaren om zich uit te drukken. Die kunnen ze later, in andere situaties, dan zelfstandig toepassen.

Cultuur

We vinden het belangrijk dat kinderen van jongs af aan in contact komen met theater, film en tentoonstellingen. We nemen hier dan ook zoveel mogelijk aan deel. We proberen regelmatig subsidies in de wacht te slepen om extra muzische, culturele, sportieve, creatieve activiteiten waar te maken.