Inschrijvingsprocedure

Inschrijven Brugs basisonderwijs

Ben je op zoek naar een school voor je zoon of dochter?


Indien je graag nog dit schooljaar zou starten, dan kan dat, mits vrije plaatsen, meteen.
We heten je welkom op school voor een kennismaking en inschrijving.


Indien je op zoek bent voor volgend schooljaar 2023-2024, meld je kind dan aan tussen 28
februari 2023 (8.00u.) en 21 maart 2023 (14.00u.) via deze link
https://bruggebao.aanmelden.vlaanderen/


Het tijdstip van aanmelding heeft geen invloed op de verdeling van de plaatsen.


Hoe moet je je kind aanmelden?
Klik op volgende link en doorloop alle stappen.
Indien je dit wenst doen we dit graag samen met jou op school.
Zet steeds je school van eerste keuze op de eerste plaats.
Heb je vragen bij het aanmelden? Heb je hulp nodig? Neem contact op met Shana (secretariaat - info@freinetcontext.be of 050/36.18.48)

Hoeveel vrije plaatsen zijn er?
In onze school zijn er volgende aantal vrije plaatsen:


Kleuter
Geboortejaar 2021: 20
Geboortejaar 2020: 7
Geboortejaar 2019: 7
Geboortejaar 2018: 4


Lager
1e leerjaar: 10
2e leerjaar: 5
3e leerjaar: 2
4e leerjaar: 3
5e leerjaar: 9
6e leerjaar: 6


Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?
Vrije plaatsen worden toegewezen per geboortejaar (kleuteronderwijs) en per leerjaar (lager
onderwijs). De aangemelde leerlingen worden op deze manier geordend:
1. Aangemelde kinderen die de school als eerste keuze opgaven.
2. Wie daarvan het dichtst bij de school woont of werkt.
3. Daarna wie de school als tweede keuze opgaf.
4. Wie daarvan het dichtst bij de school woont of werkt.
5. En zo verder voor wie de school als 3e, 4e, 5e,... keuze opgaf.

Zijn er geen vrije plaatsen meer?
Dan zal je op een wachtlijst komen.

Het resultaat van je aanmelding?
Ten laatste op 21 april 2023 krijg je een bericht (via mail of post) of je een plaats hebt op
onze school.

Welke resultaten kan je ontvangen?

  • Je hebt een plaats in de school: Je kan je kind inschrijven. Neem contact op met de school.
  • Je hebt een weigering voor een of meerdere scholen. Je komt op de wachtlijst. Scholen zijn verplicht de volgorde van de wachtlijst te respecteren:
    • Voor kinderen geboren in 2021 tot en met 30 juni 2024.
    • Voor oudere kinderen tot en met 6 oktober 2023.

Heb je vragen dan kan je steeds terecht bij Shana (secretariaat - info@freinetcontext.be of 050/36.18.48).

 

Infovideo rond nieuw inschrijvingsdecreet

https://www.youtube.com/watch?v=K0I3VzVcsYs